ข่าวและกิจกรรม

การสัมมนาบุคลากรของโรงเรียนก่อนเปิดปีการศึกษา 2562

การสัมมนาบุคลากรของโรงเรียนในวันที่ 14 และ 15 พฤษภาคม 2562 โดยวันที่ 14 เป็นการสัมมนาภายใน ท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล กล่าวเปิดการสัมมนา ให้นโยบาย แนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา 2562 มีการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่เกิดในเดือนเมษายนและพฤษภาคม ส่วนในวันที่ 15 เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ" โดยคุณทิพวัลย์ ติรณะประกิจ กรรมการบริษัทฟอร์ยู ฟอร์เอเวอร์ จำกัด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการปิดท้ายปีการศึกษา 2561

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อทบทวนการดำเนินงาน การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในปีการศึกษา 2561 การสรุปงานและติดตามงานตามกำหนดระยะเวลา แนวทางพัฒนาโรงเรียน แผนพัฒนาด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการ และการเตรียมความพร้อมของฝ่ายต่างๆ ในปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง เวลา 13.00 - 15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2562

ฝ่ายวิชาการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2562 มีก่อพระเจดีย์ทราย สรงน้ำพระ สรงน้ำแม่พระ และรดน้ำขอพร โดยมีท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล เป็นประธาน และมีคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมร้องเพลง ร่วมรำวงวันสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4 อาคารศตวรรษสมโภช เวลา 10.00 - 12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ให้โอวาทแก่นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพลให้โอวาทแก่นักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2562 โดยให้นักเรียนตั้งใจ มุ่งมั่น และเปิดรับความรู้ที่โรงเรียนมอบให้ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และวิชาทางด้านธุรกิจ แล้วนักเรียนก็จะมีอนาคตก้าวไกลในโลกธุรกิจ ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 9.00 - 10.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ