ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือในวันที่สามของนักเรียนชั้นปีที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือในวันที่สามของนักเรียนชั้นปีที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันสุดท้ายของการเข้าค่าย นักเรียนรับการตรวจระเบียบแถว การเดินทางไกล และปิดกองในเวลา 12.00 น. หลังจากนั้นทุกคนเดินทางกลับโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือในวันที่สองของนักเรียนชั้นปีที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือในวันที่สองของนักเรียนชั้นปีที่ 1 มีกิจกรรมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติมากมาย การออกกำลังกายกันยามเช้า มีการฝึกระเบียบวินัย ระเบียบแถว ฝึกการทำกระโจมด้วยไม้ง่าม นักเรียนยังได้เรียนรู้วิธีการใช้เข็มทิศ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมรอบกองไฟเพื่อสร้างความสามัคคี กล้าแสดงออกและสนุกสนานร่วมกัน ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและกิจกรรมจิตอาสาปันน้ำใจของนักเรียนชั้นปีที่ 1

ฝ่ายวิชาการโดยงานกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือของนักเรียนชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวันที่ 1 กุมภาพันธ์ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา ปันน้ำใจ มอบสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา(บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) หลังจากนั้นจึงเดินทางไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือที่สวนสยาม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมฉลองวันตรุษจีนสำหรับนักเรียนชั้นปีที่่ 1-3 จัดโดยห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมฉลองวันตรุษจีนให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 มีการแสดงของนักเรียนแต่ละห้องของทั้ง 3 ชั้นปี การประกวดการแต่งชุดจีนสวยงามของนักเรียนและครู การประกวดร้องเพลงจีนของนักเรียน การจับฉลากรับรางวัล และการเลี้ยงเกี้ยวให้กับนักเรียน ทั้งสนุกสนานและอิ่มท้องกันทั่วหน้า ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 13.00-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078