ข่าวและกิจกรรม

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา และปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2561 และปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดยมีนักเรียนชั้นปีที่ 1-3 คณะภราดา คณะครู ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี หลังจบพิธีร่วมรับประทานอาหาร ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 และห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ เวลา 9.30-11.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนชั้นปีที่ 3 ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับท่านผู้อำนวยการ คณะภราดา ครู และเจ้าหน้าที่

ท่านผู้อำนวยการภราดาวิหาร ศรีหาพล ท่านรองผู้อำนวยการภราดา ดร.พีระนันท์ นัมคณิสรณ์ คณะครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับนักเรียนชั้นปีที่ 3 เพื่อเป็นเกียรติและร่วมยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และถ่ายภาพนักเรียนแต่ละห้อง แต่ละชั้นปีเพื่อจัดทำหนังสืออนุสรณ์ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30-11.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2561 โดยแจ้งให้ทราบถึงผลสรุปของกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี ACC การจัดงาน ACC Spirit Night & Home Coming Day ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2562 นี้ ความร่วมมือโดยทำ MOU กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 1 อาคารโรคาเซียง เวลา 14.00-15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพลให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน Chinese Knowledge Contest ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และนักเรียนชั้นปีที่ 3 ที่ร่วมประกวดร้านค้าในวิชาโครงการงานอาชีพ รวมถึงร้านที่ได้ Popular Vote สูงสุดในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณหน้าเสาธง เวลา 8.20 น.

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ