ข่าวและกิจกรรม

วันที่ 8 ธันวาคม 2561 วันที่สองของการรับเสื้อ และ bib เพื่อใส่ในงาน ACC WALK & RUN 2018

วันที่ 8 ธันวาคม 2561 วันที่สองของการรับเสื้อ และ bib เพื่อใส่ในงาน ACC WALK & RUN 2018 บรรยากาศคึกคัก มีผู้มารับเสื้อ และ bib อย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมกันเป็นอย่างดีเพื่อเข้าร่วมงานในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ทั้ง 5 km และ 12 km

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 ธันวาคม วันแรกของการรับเสื้อ และ bib เพื่อใส่ใน ACC WALK & RUN 2018 วันที่ 9 ธันวาคม 2561

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เป็นวันแรกของการรับเสื้อ และ bib เพื่อใส่ในงาน ACC WALK & RUN 2018 และในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 จะเปิดให้รับเสื้อ และ bib อีกหนึ่งวัน ตั้งแต่เวลา 12.00-18.30 น. กรุณามารับแต่เนิ่นๆ เพื่อความรวดเร็ว เรียบร้อยและเป็นระเบียบ

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการให้โอวาท ข้อคิดแก่นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำเดือนธันวาคม 2561

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพล ให้โอวาท ข้อคิดแก่นักเรียนชั้นปีที่ 1-3 ประจำเดือนธันวาคม โดยเน้นถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย และยังถือเป็นวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ การชื่นชมยินดีอย่างมีสติและเข้าใจถึงแก่นแท้ของเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ และให้ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง สิ่งดีที่ต้องทำต่อไปและสิ่งไม่ดีที่ต้องปรับปรุงแก้ไข โดยนักเรียนชั้นปีที่ 1 ได้รับการอบรมในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม นักเรียนชั้นปีที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม และนักเรียนชั้นปีที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม เวลา 8.30 - 9.20 น.

อ่านเพิ่มเติม

ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้จากการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก

ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในและภายนอก ซึ่งรางวัลมีดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันหมากล้อมในระดับอาจารย์และนักเรียน โดยได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัลจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งควบคุมการฝึกซ้อม การเตรียมความพร้อมโดยมาสเตอร์กรพิพัฒน์ การุณยเลิศ 2.รางวัลแก่ห้องเรียนที่จัดบอร์ดวันพ่อแห่งชาติได้อย่างลึกซื้ง ตรงใจและสวยงาม 3.รางวัลจากการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลที่จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ท่านผู้อำนวยการได้มอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นเกียรติ เป็นความภาคภูมิใจและให้เพื่อนนักเรียนทุกคนได้รับทราบในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 หน้าเสาธง เวลา 8.30 น.

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078