ข่าวและกิจกรรม

ท่านผู้อำนวยการให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นปีที่ 3 เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจบการศึกษา

ท่านผู้อำนวยการ ภราดาวิหาร ศรีหาพลให้โอวาท แนวคิดการเรียนรู้ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจะต้องเลือกให้ตรงกับความถนัด ความชอบของตัวเอง อย่าตามเพื่อนเพราะแต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน การเดินทางหาประสบการณ์ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ต้องช่วยกันดูแลธรรมชาติ รักษาสภาพแวดล้อม เป็นคนดีของสังคม ปิดท้ายด้วยคลิปเจ้าของไก่ย่างพระราม 9 ให้เห็นตามความจริงที่ว่า อย่าอายทำกิน อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่างคอยวาสนา ทำอะไรต้องทำให้เต็มที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต เวลา 8.30-9.20 น.

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือในวันที่สามของนักเรียนชั้นปีที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือในวันที่สามของนักเรียนชั้นปีที่ 1 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันสุดท้ายของการเข้าค่าย นักเรียนรับการตรวจระเบียบแถว การเดินทางไกล และปิดกองในเวลา 12.00 น. หลังจากนั้นทุกคนเดินทางกลับโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือในวันที่สองของนักเรียนชั้นปีที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือในวันที่สองของนักเรียนชั้นปีที่ 1 มีกิจกรรมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติมากมาย การออกกำลังกายกันยามเช้า มีการฝึกระเบียบวินัย ระเบียบแถว ฝึกการทำกระโจมด้วยไม้ง่าม นักเรียนยังได้เรียนรู้วิธีการใช้เข็มทิศ และปิดท้ายด้วยกิจกรรมรอบกองไฟเพื่อสร้างความสามัคคี กล้าแสดงออกและสนุกสนานร่วมกัน ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและกิจกรรมจิตอาสาปันน้ำใจของนักเรียนชั้นปีที่ 1

ฝ่ายวิชาการโดยงานกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือของนักเรียนชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวันที่ 1 กุมภาพันธ์ได้ทำกิจกรรมจิตอาสา ปันน้ำใจ มอบสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา(บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) หลังจากนั้นจึงเดินทางไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือที่สวนสยาม

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ